Solar a Roquetes

Solar a Roquetes

  • Mecanisme accés al sòl: compra.
  • Any: 2019
  • Entitat participant: La Dinamo
  • Localització: Barri de Roquetes, Barcelona
  • Quantitat habitatges: 13
  • Tipus sòl: solar
  • Qualificació HPO: SI

Amb l’objectiu de mobilitzar sòl de titularitat privada cap a projectes d’habitatge cooperatiu en règim d’ús, des de La Dinamo hem desenvolupat una segona experiència. En aquest marc, des de la Fundació s’ha comprat un solar al barri de Roquetes de Barcelona per mobilitzar-lo a través d’una convocatòria oberta. La promoció estarà formada per 13 habitatges de protecció oficial.

El solar ha estat cedit per seixanta anys prorrogables fins a 75 a La Morada, l’entitat adjudicatària. La cooperativa actualment està en procés de desenvolupament de la promoció, amb el suport de l’equip tècnic de la Dinamo.

La Morada