Primer projecte d’habitatge cooperatiu a Sallent!

Primer projecte d’habitatge cooperatiu a Sallent!

Amb l’objectiu d’impulsar un nou projecte coo­peratiu al municipi de Sallent, La Dinamo Fundació i l’Ateneu cooperatiu Catalunya Central presenten un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a l’edifici situat al carrer Bisbe Valls i carrer Església de Sallent, entre la plaça de La Pau i la Plaça Sant Antoni M. Claret. Aquest edifici és propietat de l’Ajuntament de Sallent, que en farà la cessió a la cooperativa.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

El sistema d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir habitatge digne i a un preu assequible a les persones sòcies que la confor­men. Les cooperatives transmeten el dret d’ús in­definit sobre un dels habitatges a les seves sòcies.

El projecte és una aposta política que contribueix a la lluita pel dret a l’habi­tatge. Es recuperen 18 habitatges actualment en desús, evitant la major degradació d’aquests i dels seu entorn,  augmentant el parc d’habitatge assequible, inclusiu i estable a Sallent, i mantenint la propietat  pública del sòl.

La proposta parteix de la creació d’una nova cooperativa pròpia del municipi, que signarà amb l’Ajuntament un conveni de col·laboració per a la cessió de l’edifici a favor d’aquesta, un cop la viabilitat de la promoció estigui validada i la cooperativa disposi d’una part important de sòcies interessades en el projecte. La cessió de l’edifici es realitzarà a través de la constitució d’un dret d’usdefruit per part de l’Ajuntament a favor de la cooperativa, a través d’adjudicació directa de l’edifici, per un període de 75 anys prorrogable 15 anys més.

La promoció serà desenvolupada per la cooperativa en format d’autopromoció amb el suport tècnic de La Dinamo Fundació com a gestora.

La Dinamo ha estat treballant amb l’Ajuntament de Sallent durant els últims mesos, estudiant la viabilitat que tindria un projecte d’aquestes característiques i el juny es farà la presentació pública a la població sallentina.

L’edifici comptarà amb 18 habitatges

Es tracta d’un edifici de tres plantes situat al nucli antic de la vila i de propietat de l’Ajuntament, actualment desocupat, i que serà rehabilitat de forma integral per dotar-lo novament d’ús d’habitatge.

La parcel·la compta amb un total de superfície construïda de 2000 m2 que es repartirà entre habitatges, espais comuns, espais comunitaris i locals comercials. El cost previst de la promoció és de prop de 2,5 milions.

La proposta que fa La Dinamo és rehabilitar l’estructura vertical i façanes i modificar la secció de la coberta per poder construir una tercera planta. En total, es planteja encabir-hi 18 habitatges repartits entre les tres plantes: 4 habitatges a la primera, 6 a la segona i 8 a la tercera en modalitat d’altell. La superfície de cada habitacle oscil·laria entre 46 i 98 m2.

La planta baixa estarà destinada als espais comunitaris conjuntament amb una part de la primera planta. L’edifici també disposarà d’un pati comú i d’una zona de locals comercials que gestionarà la cooperativa i que estaran destinats a activitat comercial, usos culturals i socials. L’objectiu és aconseguir un espai agradable, ampli i il·luminat.

La quota mensual serà variable segons el finançament que la cooperativa pugui aconseguir, i comptarà amb una inversió inicial per part de les sòcies i les sòcies.

Finançament

La Dinamo ha dut a terme un estudi de viabilitat econòmica per tal de comptar amb diferents línies de finançament. L’Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet participarà amb una aportació entre 60.000 i 90.000 €. La nova cooperativa podrà presentar-se per a accedir a els ajuts del Pla d’Estatal d’Habitatge i també altres ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o la Diputació de Barcelona.

A més, des de fa temps s’està treballant per a la creació d’un Programa d’Ajuts específic de subvencions als projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i també es preveu sol·licitar finançament a l’Institut Català de Finances i Coop57, una cooperativa pionera en el finançament d’aquest tipus de projectes.

Propers passos

El 10 de juny es farà la presentació pública del projecte i es crearà una comissió de treball i començaran les sessions informatives amb les persones que hi estiguin interessades. Un cop s’aconsegueixi el 80% d’unitats de convivència inscrites, s’iniciarà la promoció.