Es signa el dret de superfície dels projectes d’Abril i La Domèstika

Es signa el dret de superfície dels projectes d’Abril i La Domèstika

S’assoleix d’aquesta manera una nova fita per ambdós projectes.

La Domèstika i Abril són dues cooperatives d’habitatge arrelades als barris de Sants i de Poblenou respectivament, que van resultar adjudicatàries de dos solars públics en el marc del conveni ESAL impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i signat amb la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC), la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac), l’Associació Xarxa d’Economia Solidària (XES) i l’Associació de Gestors Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS). La intercooperació entre entitats del sector de l’habitatge cooperatiu i el compromís de l’Ajuntament de Barcelona per crear un major parc públic d’habitatge van fer possible que es materialitzés aquest conveni amb diverses adjudicacions a cooperatives i promotores socials.

La signatura del dret de superfície significa per a les cooperatives la cessió per part de l’Ajuntament de Barcelona d’un solar públic per 99 anys. La totalitat d’habitatges estaran qualificats com a HPO, el que suposa uns topalls màxims de renda per les unitats de convivència. D’aquesta manera els projectes d’habitatge cooperatiu de La Domèstika i Abril contribuiran a ampliar el parc públic d’habitatges de Barcelona i a guanyar terreny a l’especulació en els barris de Sants i Poblenou.

Des de La Dinamo portem acompanyant íntegrament els projectes des dels seus inicis com grups motriu el 2021. Vam aconseguir consolidar els grups que es trobaven en fase inicial quan van entrar a formar part de La Dinamo i els continuarem acompanyant fins a la seva entrada a viure. L’acompanyament compta amb els equips tècnics especialitzats que donen serveis en l’àrea de cohesió de grup i convivència (Matriu), jurídica, financera i fiscal (Ciutat Invisible) o arquitectònica (Lacol).

Abril

El projecte d’habitatge cooperatiu Abril neix dels moviments socials i teixeix aliances amb el moviment pel dret a l’habitatge al barri de Poblenou, la Coordinadora de Cooperatives Habitatge de Poblenou i amb la defensa per un barri just i al servei del veïnat.

El 2021 van rebre l’adjudicació d’un solar al carrer Pere IV. La cooperativa vol que l’edifici no només sigui una solució residencial per a les sòcies sinó que també doni solució a alguns dels problemes del barri i dels seus moviments socials. Es preveu que puguin entrar a viure a principis de 2025.

La Domèstika

Es tracta en un projecte de mida petita basat en la sororitat. Aposten per les aliances entre dones per donar-se suport i construir projectes estables de convivència. Volen impulsar una realitat material que serveixi per acollir (i nodrir) una estructura afectiva més enllà de la família tradicional, al voltant de la família escollida, i superadora de l’atomització. El projecte neix d’entre persones que ja tenien vincles i ganes de fomentar relacions de cura i suport amb la comunitat.

Al maig del 2021 se’ls va adjudicar un edifici en sòl públic qualificat d’HPO per a 6 habitatges al carrer Rossend Arús del barri de Sants on es troben arrelades les membres. El projecte planteja la rehabilitació integral de tot l’edifici, mantenint-ne el volum i estructura tipològica. La previsió és que la cooperativa pugui entrar a viure a finals de 2024.