La Raval celebra una jornada simbòlica abans de donar inici a les obres

La Raval celebra una jornada simbòlica abans de donar inici a les obres

Article de Pere Fontanals per Nació Manresa disponible en la seva versió original aquí.

Salvada la pandèmia i les traves burocràtiques, la cooperativa d’habitatge manresana celebra una jornada simbòlica abans de l’inici efectiu de la construcció de 18 pisos.

Salvada la pandèmia i les traves burocràtiques -que no han estat poques a nivell tècnic- el primer projecte d’habitatge cooperatiu urbà de la Catalunya Central, començarà a construir finalment el seu edifici en poques setmanes. La Raval, que neix de la fusió entre l’Associació Barri Bell, Can60 i Espai de Vida, va firmar la cessió d’ús del solar municipal de la plaça Hospital, 10, de Manresa l’abril de 2019, però després d’engegar el projecte executiu arquitectònic es va trobar amb entrebancs tècnics i unes mesures anticovid sobrevingudes que han endarrerit més d’un any l’inici del projecte d’obra.

Actualment, la cooperativa es compon de 15 unitats efectives de convivència formades per una quinzena d’infants i una vintena llarga d’adults entre els 2 i 74 anys d’edat. Encara queden tres habitatges lliures, tots tres petits -45m2-, però hi ha prou base financera, social i tècnica per iniciar les obres. A efectes pràctics, ara que ja tenen tots els permisos municipals, només queda formalitzar els preacords amb coop57, que finança part de les obres, i amb la Constructora 360+, que les executarà. Tot i així, La Raval encara està oberta a l’entrada de noves famílies cooperativistes per als tres pisos lliures que, per les seves característiques, hauran de ser d’un o dos membres. Qui vulgui més informació pot entrar al web de la cooperativa.

La cooperativa la Raval amb la complicitat de la Constructora 360+ ha volgut fer un inici simbòlic d’obres aquest dissabte amb un taller de maons de palla, que s’integraran a l’estructura de l’edifici, amb la penjada de la nova pancarta i amb un dinar entre els cooperativistes.

L’inici oficial de les obres se celebrarà properament amb responsables de l’Ajuntament -el solar és municipal- i amb els actors i maquinària que calgui.

Disseny sostenible i eficiència energètica

El disseny de l’immoble s’ha fet de manera conjunta a partir d’assemblees i tallers on han participat tots els socis per tal de confeccionar un espai que s’adapti a les necessitats diverses de les unitats efectives de convivència (famílies que hi viuran) i que doni importància a les parts comunes de la finca.

La sostenibilitat, la durabilitat dels materials i l’eficiència energètica de l’edifici són pilars fonamentals del projecte dissenyat per La Col, cooperativa d’arquitectes que ja ha dissenyat altres habitatges cooperatius com La Borda, al barri de Sants de Barcelona, juntament amb la Dinamo i La Ciutat invisible, que acompanyen al projecte assessorant als seus integrants sobre arquitectura i gestió.

Espais privats i espais comuns

L’edifici estarà format per 18 habitatges de diverses mides i tenen la possibilitat d’afegir o treure estances tenint en compte que les unitats efectives de convivència poden ser canviants al llarg dels anys.

Els pisos oscil·len entre els 45m2 i els 76m2. Per altra banda, hi haurà uns espais comunitaris que tenen l’objectiu d’afavorir els vincles entre els veïns de La Raval i facilitar l’ajuda mútua que antigament cobria la família extensa. Així doncs, a la primera planta hi haurà una cuina-menjador d’ús comunitari, també es disposarà d’una petita habitació de convidats on poder acollir familiars, amics, persones interessades en conèixer el projecte de convivència, estudiants no residents a Manresa, etc. A la segona planta hi haurà una sala d’estudi, de lectura, de meditació, de calma i a la planta cinquena una bugaderia comunitària i una terrassa.

A més, l’edifici disposarà un local d’uns 100 m2 a la planta baixa d’ús intern i obert al barri amb diversos usos i objectius: acompanyament a les famílies amb infants, espai d’ús per als joves del barri i indret de reflexió, suport i debat col·lectiu per a adults i sèniors. En aquest sentit La Raval té com a pilar fonamental del projecte la dinamització del Centre Històric de Manresa i s’obre a la ciutadania a través d’aquest espai, que és un llindar entre l’espai públic i el privat.

Ni teu ni meu: nostre!

La Raval va signar amb l’Ajuntament de Manresa un contracte de cessió d’ús del solar per 75 anys prorrogables. Per tant, els cooperativistes poden viure a La Raval durant el temps que ho vulguin sense poder llogar ni vendre cap dels habitatges ja que els pisos són de la cooperativa i per tant no hi ha possibilitat d’especular. Aquest model permet generar habitatge assequible, oferint estabilitat i flexibilitat a la vegada que possibilita generar comunitat i optimitzar serveis amb la creació d’espais comuns.

El grup de sòcies és heterogeni en edat, origen, professió i també en les diferents realitats econòmiques: hi ha un 60% dels habitatges que són de Protecció Oficial i un 40% és habitatge lliure. El finançament de l’edifici s’ha fet mitjançant una aportació inicial dels socis i un crèdit a la banca ètica que les sòcies retornaran mes a mes.