Joventut i cooperativisme d’habitatge

Joventut i cooperativisme d’habitatge

La revista Papers de Joventut, de l’associació Diomira, ha dedicat el darrer número a la temàtica de l’Habitatge. Des de La Dinamo, hem participat en la redacció d’un dels articles, que podeu consultar aquí.

Al mateix número, també podeu trobar un article on s’explica l’experiència de La Raval, un projecte d’habitatge cooperatiu ubicat al casc antic de Manresa. Podeu llegir l’article aquí.

 

L’accés a l’habitatge és una problemàtica persistent a Catalunya, i especialment per part de les persones joves:

– Les persones joves són tradicionalment el principal grup generador de necessitats d’habitatge en termes quantitatius. A més a més, són un dels col·lectius que pateixen major precarietat laboral. Això vol dir, major inestabilitat, menors salaris.

– Actualment la primera opció habitacional per a la població jove és el lloguer. Més enllà de possibles raons de canvi cultural envers la propietat, trobem raons pràctiques vinculades a la impossibilitat de contractar una hipoteca.

– Han minvat molt les ajudes públiques per a facilitar l’accés a l’habitatge a la joventut. La Renda Bàsica d’Emancipació (ajuda estatal) desapareix el 2012, i els darrera anys l’atenció de l’emergència habitacional ha esdevingut la màxima prioritat per molts governs locals.

– Es constata una alta edat d’emancipació a Espanya en comparació a altres països d’Europa.

anàlisi habitatge i joventut

Joventut i cooperativisme d’habitatge

En trets generals, trobem dues línies estratègiques per facilitar l’accés de les persones joves a les cooperatives
d’habitatge:

  • D’una banda donar suport a l’autoorganització de cooperatives específiques. Es poden habilitar cooperatives d’habitatge temporal, com a mecanisme de suport a l’emancipació, equiparables a la funció de les residències d’estudiants o els pisos compartits.
  • D’altra banda, es pot facilitar que les persones joves puguin participar en projectes d’habitatge cooperatiu intergeneracionals, oferint suport (en forma de subvenció o finançament) per a l’aportació econòmica inicial, que és un dels límits importants per les persones joves, ja que no tenen capacitat d’estalvi. Per fer-ho, es pot establir una reserva específica d’habitatges per a aquest col·lectiu en aquest tipus de promocions, o promoure mecanismes en què la mixtura de persones pugui generar dinàmiques de suport mutu.

 

També podeu consultar l’entrada que vam fer fa uns mesos respecte l’accés a l’habitatge cooperatiu per part de les persones joves aquí.