Aliança estratègica entre Llar Jove i La Dinamo per enfortir el sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Aliança estratègica entre Llar Jove i La Dinamo per enfortir el sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Ambdues entitats es comprometen a treballar plegades en l’enfortiment del cooperativisme en règim de cessió d’ús. La suma de la llarga trajectòria, de més de 20 anys, en lloguer d’HPO per part de Llar Jove, i l’experiència i especialització en cessió d’ús de La Dinamo, evidencien la potencialitat d’aquesta aliança.

Totes dues entitats aposten per la desmercantilització de l’habitatge entenent-lo com un bé d’ús i no una mercaderia, en una situació d’encariment constant de l’accés a l’habitatge, que expulsa de forma quotidiana a veïns i veïnes dels seus barris i pobles.

La Dinamo Fundació va néixer el 2016 i després de només 7 anys s’ha consolidat com un dels equips tècnics referents en impulsar el cooperativisme d’habitatge, gràcies als més de 15 projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que ha desenvolupat en aquest curt període d’activitat. 

Llar Jove és una de les cooperatives històriques i amb més trajectòria contrastada del sector en promoció d’habitatge social. L’any 2007, en plena crisi immobiliària van treure del mercat privat un solar per fer-hi 122 habitatges de protecció oficial (HPO) a Lleida i porten més de 20 anys fent promocions tant d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, amb l’impuls de la Chalmeta, com d’habitatge social arreu de Catalunya.

Un dels primers fruits que ha sorgit de l’aliança entre les dues entitats és la col·laboració en el desenvolupament d’una promoció de lloguer d’HPO de 76 habitatges al carrer Bolívia  23-27 de Poblenou (Barcelona). Es tracta d’un solar públic destinat a lloguer social que l’Ajuntament a Barcelona ha cedit durant 99 anys a Llar Jove a través del Conveni ESAL l’any 2021. El 15 de novembre de 2023 es va signar el dret de superfície del solar entre Llar Jove i l’Ajuntament de Barcelona i es preveu que s’iniciï les obres a la tardor del 2024. La promoció del carrer Bolívia compta amb una subvenció dels Next Generation de més de 2 milions d’euros. Una vegada finalitzada la promoció, serà transferida a La Dinamo. 

El desenvolupament i gestió per part de Llar Jove i La Dinamo d’aquesta promoció en règim de lloguer d’HPO permetrà ampliar el parc d’habitatge públic i assequible del barri de Poblenou, donant accés a 76 famílies demandants d’HPO a un habitatge digne, fora de les lògiques especulatives i de les clàssiques relacions entre propietat i llogateres. 

Es tracta d’una aliança estratègica de futur que va més enllà de lloguer HPO al carrer Bolívia. Llar Jove i La Dinamo es comprometen a seguir impulsant i acompanyant projectes autogestionats, arrelats i comunitaris d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya que guanyin terreny a l’especulació i permetin a les seves sòcies accedir a pisos assequibles i estables.