La Teulada presenta un projecte d’habitatge cooperatiu inclusiu a Terrassa

La Teulada presenta un projecte d’habitatge cooperatiu inclusiu a Terrassa

  • El primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de Terrassa tindrà un marcat caràcter inclusiu
  • Aquest any començarà la construcció de 18 habitatges, sis dels quals seran per a usuaris de Prodis
  • La Teulada és la primera cooperativa d’habitatge en cessió d’ús de Terrassa que construirà en terreny municipal
  • En l’acte de presentació hi hem participat els equips tècnics que estem acompanyant el projecte i diverses entitats de l’Economia Social i Solidària que hi col·laboren

La Teulada Cooperativa és un projecte cooperatiu d’habitatge que vam començar a acompanyar a La Dinamo el 2022 per tal d’ajudar-les tècnicament a poder accedir a un solar, aconseguir finançament i en totes les tasques relatives a la promoció de l’edifici. Ens hem encarregat de coordinar els diversos equips tècnics que participen en el projecte i a fer possible que el projecte sigui viable econòmicament, jurídicament i arquitectònicament.

La cooperativa s’ha presentat públicament en un acte, que ha tingut lloc a la Coral de Prodis. La presentació ha reunit els promotors i altres col·laboradors de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària per exposar un projecte que serà emblemàtic per Terrassa des del punt de vista arquitectònic, cooperatiu i social. Entre la setantena d’assistents que han omplert el local, també hi han assistit la regidora de polítiques d’habitatge, Lluïsa Melgares, i el regidor d’Economia Social, Josep Forn.

La Teulada Cooperativa començarà aquest any la construcció de 18 habitatges en cessió d’ús davant del Parc de Vallparadís. Aquest serà el primer projecte d’habitatge cooperatiu amb espais comuns d’una cooperativa terrassenca i també serà el primer de la ciutat que les sòcies han participat en el disseny de les principals característiques de l’edifici. 

Solar

La construcció dels dos edificis s’ubicarà en un terreny de titularitat municipal cedit per 75 anys. L’Ajuntament de Terrassa va adjudicar aquest gener el dret de superfície de la finca del carrer Mas Adei, 42, a La Teulada Cooperativa. La cessió del solar a través d’un concurs públic inclou una dotació de fons Next Generation condicionats al compliment d’estrictes clàusules socials i mediambientals. Un cop transcorregut el període de 75 anys, l’Ajuntament recuperarà tots els drets sobre el solar, i els edificis. La regidora Melgares ha expressat que aquest projecte “és un luxe per a la ciutat, tant per la ubicació privilegiada com perquè ofereix una proposta innovadora i inclusiva al greu problema d’habitatge a la ciutat”.  

Edificis

El projecte dissenyat per Arqbag Cooperativa d’arquitectura planteja 18 habitatges, separats en dos volums, i reserva diversos espais compartits per a l’ús comunitari dels socis. La cooperativa ha prioritzat uns habitatges de baix impacte ambiental, de baix consum energètic, bioclimàtics, amb la generació local, descentralitzada i autogestionada d’energia renovable. La cooperativa també assumirà la urbanització d’un nou passatge que unirà el carrer Mas Adei amb la plaça Marta Mata per facilitar l’accés dels vianants al Parc de Vallparadís.

Habitatge cooperatiu i inclusiu 

El projecte d’habitatge cooperatiu presentat es basa en tres principis: propietat cooperativa per garantir l’habitatge estable, autogestionat i no especulatiu; la convivència amb espais comuns per afavorir un veïnatge actiu i el suport mutu, i la cohesió social per facilitar l’accés a l’habitatge dels col·lectius més desafavorits. La cessió d’ús és una forma d’accés a l’habitatge que permet als socis de la cooperativa l’accés a un habitatge per un temps indefinit, amb un preu estable i sense recórrer a la compra ni al lloguer.

6 habitatges per a usuaris de Prodis

Un aspecte innovador en l’àmbit de les cooperatives en cessió d’ús és la reserva d’un terç dels habitatges de La Teulada per a persones amb trastorns mentals o amb discapacitat intel·lectual. Gràcies al conveni signat aquesta setmana entre Prodis i La Teulada, es destinaran sis habitatges a usuaris de Prodis. Aquesta Fundació valora molt positivament el projecte cooperatiu de La Teulada perquè facilita la plena participació dels seus membres, vetlla per una relació harmoniosa entre els veïns i esdevé un model d’integració per a persones amb capacitats diverses replicable en altres promocions. En el parlament de la presidenta de la Fundació Prodis, Beta Marquès exclamava que aquest projecte encaixa perfectament amb l’objectiu d’obrir un nou model d’habitatge inclusiu per a tothom: “A Terrassa, la revolució en l’habitatge comença per La Teulada”.

Xarxa d’ESS

L’acte de presentació ha comptat amb els representants de diverses entitats de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària que col·laboren amb el projecte. La cooperativa d’arquitectura Arqbag dissenya l’edifici amb estrictes criteris mediambientals i d’acord amb les preferències que els socis acorden assembleàriament. La Dinamo Fundació fa l’acompanyament tècnic, i recull l’experiència de moltes cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. El seu representant en l’acte, Xavier Julve, destacava que “a Catalunya, en deu anys s’ha passat d’onze d’habitatges en cessió d’ús a més d’un miler”. La Teulada també ha comptat amb l’ajut financer de Coop57, cooperativa de serveis financers ètics i solidaris. Aquesta xarxa reforça el caràcter social del projecte i aposta per estendre els principis de l’ESS a l’àmbit de l’habitatge a Terrassa. 

Calendari

L’any 2019, diversos socis de la cooperativa de consum ecològic l’Egarenca van descobrir un interès comú per promoure l’habitatge cooperatiu i sostenible. El 2021, aquest grup va constituir la Teulada – Associació terrassenca per al cohabitatge per consolidar el projecte i reunir més famílies interessades en aquest model de veïnatge. El febrer de 2023, deu socis d’aquesta associació van fundar La Teulada Cooperativa amb l’objectiu d’aconseguir un terreny. El  gener de 2024 se signa amb l’ajuntament la cessió del dret de superfície de la finca de Mas Adei, 42. L’inici de les obres està programat per a la tardor de 2024 amb l’objectiu de finalitzar la construcció a l’estiu de 2026.