Habitatge i joventut: el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a alternativa

Habitatge i joventut: el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com a alternativa

Els passats 18 i 25 d’abril La Dinamo vam participar al grup de treball d’habitatge en el marc de la definició del Pla d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ). El PATJ pretén ser un document de referència pels governs locals de Catalunya en matèria de joventut. La intenció del document és millorar les polítiques de joventut que es despleguen als municipis i les comarques i aprofundir en alguns àmbits específics, entre ells l’habitatge.

En les dues jornades hem pogut compartir el model que impulsem, com una alternativa d’accés a l’habitatge. Juntament amb altres actuacions i línies de treball per millorar i facilitar l’emancipació de les persones joves, el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es considera una opció molt interessant.

De manera col·lectiva, vam detectar que hi ha poc coneixement respecte el model i que cal potenciar mecanismes per a difondre’l. També vam compartir les eines que poden desenvolupar els governs locals per tal d’impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en el territori.

Durant les jornades s’han presentat diverses experiències ben interessants d’arreu del territori. Entre elles, des del Consell Nacional de Joventut s’ha presentat la Guia de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge, que recull el model de cooperatives en cessió d’ús.

Podeu consultar la guia des d’aquest enllaç.