Neix La Dinamo

Neix La Dinamo

Aprofitem la cinquena Fira de l’Economia Solidària de Catalunya per fer públic el naixement de La Dinamo. Som una fundació acabada de constituir que naixem amb la voluntat d’impulsar i promoure el model d’habitatges cooperatius en règim de cessió d’ús.

Després d’anys d’hegemonia absoluta de les dinàmiques de mercat, el territori es veu esquitxat d’iniciatives, projectes o col·lectius que decideixen desertar d’aquests mecanismes que situen en el seu centre al capital i els seus interessos, i posar com a fonament de les seves activitats les persones i les seves necessitats. Experiències que pretenen generar espais autònoms i autosuficients des d’on apostar per la construcció i promoció d’un model alternatiu d’habitatge, que sigui digne, eficient, assequible, sostenible i de propietat col·lectiva. En aquest escenari, s’obren possibilitats d’intervenció adreçades a trencar amb les dinàmiques hegemòniques i establir-ne d’altres que concertin i impliquin al territori i les seves gents, a les economies socials i a les administracions.

En aquest context, La Dinamo volem esdevenir una eina i entitat de suport per a noves iniciatives que vulguin crear habitatges cooperatius, potenciar la rèplica en el territori del màxim nombre d’experiències possibles i treballar perquè aquest nou model esdevingui una alternativa consolidada i forta.