La Dinamo en la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2019. Octubre 26 @ 10:00 – Octubre 27 @ 14:30

La Dinamo en la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2019. Octubre 26 @ 10:00 – Octubre 27 @ 14:30

Visita’ns en la nostra taula d’informació i t’assabentaràs de les nostres novetats i els projectes d’habitatge cooperatiu d’usuàries que estem acompanyant.
També rebràs informació sobre les nostres últimes publicacions i eines per a l’impuls de nous projectes.

A més acompanya’ns en els actes en els quals participem!

Dissabte 26, de 10h30 a 12h
Presentació de l’observatori de l’habitatge en cessió d’ús i dels mecanismes d’impuls i reptes per fer créixer el model.

Amb la participació de la Mireia Sierra (El Risell), David Guàrdia (Sostre Cívic), Arnau Andrés (La Dinamo i Lacol) i Lali Daví (La Dinamo)

Volem explicar diversos mecanismes de col·laboració pública-cooperativa per fer créixer aquest nou model, a través de la generació d’un marc legal específic, i de la definició i desenvolupament de polítiques públiques de mobilització de sòl i de foment de mecanismes de finançament.

Dissabte 26 a les 19:30

4 estratègies de cooperativització de sòl privat per impulsar-hi nous projectes d’habitatge cooperatiu d’usuàries.

Cooperativitzar el mercat d’habitatge privat permet ampliar l’habitatge desmercantilitzat amb ús social, assequible i no especulatiu, contribuint a la materialització de noves experiències i fomentant l’extensió del model arreu del territori. A la presentació explicarem 4 estratègies per a cooperativitzar el mercat privat cap a projectes d’habitatge cooperatiu d’usuàries, i presentarem els projectes que estem acompanyant en cada una de les estratègies presentades.