Visitem Errenteria

Visitem Errenteria

El març passat La Dinamo vam anar al País Basc, a Errenteria, convidats pels companys de Hitik At, per participar una jornada sobre habitatge comunitari.

La jornada forma part d’un conjunt d’actuacions impulsades pel govern municipal i que estan orientades a promoure noves polítiques d’habitatge per facilitar l’accés a l’habitatge al jovent del municipi. Una de les principals iniciatives de l’ajuntament és la promoció d’un projecte d’habitatge col·lectiu, amb espais comunitaris a partir de l’autoorganització i la implicació directa de les persones joves en el disseny i gestió dels habitatges. Un projecte molt interessant i innovador que pot servir de plataforma per al naixement de nous projectes cooperatius.

A Errenteria vam conèixer també el projecte de recerca que han desenvolupat Irati Mogollón García i Ana Fernández Cubero Arquitectura del cuidado. Viviendas colaborativas para la tercera edad. Ejemplos de la CAV y Europa. Un treball interessantíssim que ens dona eines per al disseny de projectes de cohabitatge a partir de l’estudi de diferents experiències reals.

Eskerrik asko Miren per tractar-nos tan bé!

Seguim!