Jornada “L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, de la teoria a la pràctica”

Jornada “L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, de la teoria a la pràctica”

El 27 de setembre organitzem, juntament amb Coòpolis, una jornada per debatre col·lectivament sobre com estem aterrant tres aspectes clau del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Aquests darrers anys estem veient com el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús va germinant pel territori català a través d’algunes experiències consolidades i el naixement de nous projectes. Tot i així la manca d’un marc legal que delimiti amb precisió les característiques de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús pot donar lloc a concrecions diferents del model per part de cadascuna de les experiències, pel que fa a qüestions jurídiques, econòmiques, arquitectòniques, etc.

 
Des de Coòpolis i La Dinamo coorganitzem, doncs, aquesta jornada per poder aprofundir i debatre col·lectivament sobre com anem concretant alguns aspectes que considerem especialment rellevants en la definició del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Ho farem des de les experiències ja existents i des d’aquelles que encaren ara el procés de promoció per, així, compartir els debats i reflexions que anem desenvolupant en el si dels nostres grups i avançar col·lectivament en la definició d’un model comú i transformador.

Proposem debatre sobre tres temes concrets que, des del nostre punt de vista, marquen la línia política del model que estem impulsant:

  • aportacions inicials i quotes d’ús mensuals
  • mecanismes d’acumulació col·lectiva de recursos
  • transmissió del dret d’ús dels habitatges

Esperem que la jornada i els debats proposats siguin del vostre interès, i us convidem a totes a participar-hi!