Com fomentem l’accés de la joventut a l’habitatge cooperatiu?

Com fomentem l’accés de la joventut a l’habitatge cooperatiu?

La Dinamo hem impartit dues sessions formatives en el marc d’un programa per impulsar models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge als municipis de Catalunya, organitzat per La Direcció General de Joventut i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). Les sessions, dirigides a persones tècniques de joventut i habitatge de municipis d’arreu de Catalunya, han tingut l’objectiu de reflexionar sobre com fomentar l’accés a l’habitatge de les persones joves a través del model cooperatiu.

Us fem un breu resum del contingut treballat:

En una diagnosi inicial de l’accés a l’habitatge per part de persones joves, podem concloure:

– Que les persones joves són tradicionalment el principal grup generador de necessitats d’habitatge en termes quantitatius. A més a més, són un dels col·lectius que pateixen major precarietat laboral. Això vol dir, major inestabilitat, menors salaris.

– Actualment la primera opció habitacional per a la població jove és el lloguer. Més enllà de possibles raons de canvi cultural envers la propietat, trobem raons pràctiques vinculades a la impossibilitat de contractar una hipoteca.

– Ha minvat molt les ajudes públiques per a facilitar l’accés a l’habitatge a la joventut. La Renda Bàsica d’Emancipació (ajuda estatal) desapareix el 2012, i els darrera anys l’atenció de l’emergència habitacional ha esdevingut la màxima prioritat per molts governs locals.

– Es constata una alta edat d’emancipació a Espanya en comparació a altres països d’Europa.

anàlisi habitatge i joventut

 

Què es pot fer des dels governs locals per a facilitar l’accés a l’habitatge als joves a través de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús?

mecanismes suport joventut

Línies estratègiques que es poden impulsar:

1) Suport a l’autoorganització de cooperatives específiques de persones joves, amb estada temporal

Es contempla l’habitatge temporal, com a mecanisme de suport a l’emancipació, equiparable a la funció de la residència d’estudiants o el pis compartit. Existeixen nombrosos casos de residències d’estudiants cooperatives a països on existeix una alta mobilitat de la població jove per a emprendre estudis universitaris.

Experiències similars:

> Edinburg Student Housing Coop, Scotland

edinburg housing coop

> Students Scheffield Housing Coop, UK.

> Baggings End, EUA– Els Duomos

duomes Baggins

2) Suport a la inclusió de joves en projectes intergeneracionals

Facilitar que les persones joves puguin participar en projectes d’habitatge cooperatiu, oferint suport – en forma de subvenció o finançament- per a l’aportació inicial,  establint una reserva específica d’habitatges per a aquest col·lectius en aquest tipus de promocions, o promovent mecanismes en què la mixtura de persones pugui generar dinàmiques de suport mutu.

Experiències similars:

> Vinzi Rast – Viena

VinziRast Coop

Esperem que la formació serveixi per a que neixin nous projectes d’habitatge cooperatiu que fomentin l’accés de les persones joves.