Entrevista a Arnau Andrés, arquitecte

Entrevista a Arnau Andrés, arquitecte

En aquest vídeo, gravat per la cooperativa d’habitatge La Borda el 2016, l’arquitecte Arnau Andrés, tècnic de La Dinamo Fundació, fa un repàs de les mancances en l’àmbit de l’habitatge que té la ciutat de Barcelona. L’augment de les rendes baixes en detriment de les rendes mitjanes i la precarietat laboral són només dos dels factors que influeixen en la creixent precarietat habitacional, l’exclusió residencial i en el gran augment dels desnonaments, per això és clau que hi fem front.

El dret a l’habitatge està altament condicionat per les regles del lliure mercat i pel dret a la propietat privada, i una de les alternatives que es plantegen els últims anys, gràcies a iniciatives com Sostre Cívic, La Borda o La Dinamo Fundació, és la del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, el qual posa el dret d’ús i la propietat col·lectiva al centre per impulsar un mercat no especulatiu.

L’organització cooperativa, la implicació de les sòcies en la promoció i la posterior gestió de l’edifici i el dret d’ús són els elements claus d’aquest model que vol que l’habitatge protegit s’entengui d’una altra manera, en què hi puguin estar implicats diferents agents i en què els habitatges no acabin immersos en el mercat d’habitatge privat i especulatiu.