La Cooperativa d’Habitatges La Raval: a punt per a la llicència d’obra.

La Cooperativa d’Habitatges La Raval: a punt per a la llicència d’obra.

La Raval és un projecte d’habitatge cooperatiu intergeneracional adjudicatari d’un solar públic al nucli antic de Manresa, que té com a principis la vida comunitària i l’habitatge com a bé d’ús i la sostenibilitat.

La cooperativa està formada per un grup heterogeni de persones d’entre 2 i 72 anys, que volen desenvolupar un projecte de criança compartida així com treballar per un envelliment digne i en comunitat.

El projecte a part de tenir una forta component comunitària, garanteix l’accés a l’habitatge a través de la qualificació com HPO de més de la meitat de les seves unitats d’habitatge. També aposta per la creació d’espais d’ús col·lectiu, i d’activitats obertes al barri, com a estratègia per fomentar la revitalització urbana i del teixit social d’un dels nuclis antics més degradats de Catalunya.

El disseny arquitectònic està bastant definit i una característica que fa singular aquest projecte és la centralitat dels espais comunitaris on faran vida totes les persones de la cooperativa. En particular destaca una gran cuina-menjador-rebost a la primera planta de l’edifici que alimentarà diàriament a les sòcies de la cooperativa. Els 18 habitatges estan distribuïts en diverses tipologies que van d’una a quatre habitacions. A més a diferència dels projectes convencionals l’edifici està pensant perquè pugui adaptar-se als canvis vitals de les persones que l’ocupen, i de les necessitats pròpies dels individus, que s’aniran modificant al llarg del temps.

Es planteja que la seva arquitectura sigui més flexible respecte dels projectes d’habitatge col·lectiu convencionals, ja que funciona com una sola unitat i no com una agregació d’elements individuals. Per aconseguir-ho, la distribució dels habitatges presenta certa flexibilitat, perquè puguin variar de mida total agregant o segregant alguna estança.

Avui dia el projecte bàsic està llest i es preveu poder demanar la llicència d’obra a finals del mes de Juny. En paral·lel a la sol·licitud de la llicència d’obra, s’està negociant la concreció del finançament amb diverses entitats.

El projecte de La Raval ha avançat a bon ritme des de l’adjudicació del solar el passat 2019, ara a seguir treballant. La propera fita: l’inici d’obra.