Nova convocatòria d’ajuts

Nova convocatòria d’ajuts

La Dinamo Fundació va néixer amb l’objectiu de contribuir a l’impuls i consolidació del cooperativisme d’usuàries d’habitatge a Catalunya. Un model no especulatiu, assequible i inclusiu d’accés a l’habitatge, basat en l’organització cooperativa, la propietat col·lectiva i el valor d’ús de l’habitatge.

Ens trobem en una situació d’emergència sanitària en la qual s’ha demostrat novament la importància que té l’accés a un habitatge digne, un espai en el qual poder sentir-nos segures. S’evidencia també la necessitat imperant de polítiques públiques valentes que donin suport a un model que busca garantir l’accés a un habitatge digne fora de les dinàmiques del mercat especulador.

Enfront d’aquesta necessitat, des de la Dinamo volem continuar impulsant projectes que aposten per un model d’habitatge cooperatiu com una eina per a la transformació social i la defensa del dret a l’habitatge, un dret fonamental sistemàticament vulnerat en el marc del model actual.

Aquest treball no podríem fer-lo sols, i és per això, que des de la Dinamo treballem, entre altres coses, en la captació i mobilització de patrimoni de titularitat privada (via donació, cessió o adquisició) per a posar-la a disposició de nous projectes.

En aquest context, La Dinamo ha rebut una donació de part del FEPC (Fons d’Educació i Promoció Cooperativa) d’una cooperativa, i hem decidit llançar una convocatòria per a atorgar ajudes a cooperatives d’habitatge o integrals d’habitatge i consumidores i usuàries, que impulsin projectes d’habitatge cooperatiu com a mecanisme per contribuir a garantir el dret a l’habitatge. El fet de ser una donació del FEPC és molt significatiu, ja que s’evidencia el suport que existeix en el sector. Estem fent ús de fons destinats a educació i promoció de cooperatives per a impulsar el cooperativisme d’habitatge.

La present convocatòria té per objectiu l’adjudicació d’una dotació de 20.000 destinats a 5 projectes per un valor de 4.000 a fons perdut. 

La convocatòria vol contribuir a fer possible l’impuls dels projectes en procés de promoció, apostant per promoure un accés més universal a un habitatge digne, i ampliant el parc d’habitatge amb un ús social, situant-lo fora les dinàmiques especulatives pròpies del mercat immobiliari.

Bases de la convocatòria

Formulari de la convocatòria

El termini de recepció de sol·licituds serà des de l’1 de juny de 2020 fins al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos. Les propostes rebudes amb posterioritat a la finalització del termini establert no seran admeses.

Esquema-resum del calendari del procés:

Si vols impulsar un projecte d’habitatge no especulatiu, assequible i inclusiu.

Participa!

Si tens patrimoni, mobilitza-li. T’ajudem a donar-li un ús social

Col·labora!

 

 

 

Preguntes més freqüents:

Fins quan podem presentar la nostra proposta?

El termini de recepció de sol·licituds serà des de l’1 de juny de 2020 fins al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos. Les propostes rebudes amb posterioritat a la finalització del termini establert no seran admeses.

Podem presentar-nos si som una associació?

Poden optar a la convocatòria les cooperatives d’habitatge o integrals d’habitatge i consumidores i usuàries.

Els habitatges poden ser de propietat individual?

Els habitatges hauran de ser de propietat col·lectiva de la cooperativa, i només se n’adjudicarà l’ús a les persones sòcies.

Hem de complir amb els criteris de HPO?

No és un requisit per a presentar-se però es puntuarà positivament dins dels criteris d’avaluació.

Poden presentar-se projectes de fora de Catalunya?

No, els ajuts abasten tot el territori català.