Enxarxem-nos per enfortir el cooperativisme d’habitatge a Catalunya

Enxarxem-nos per enfortir el cooperativisme d’habitatge a Catalunya

A la Revista Cooperació Catalana d’aquest mes, podeu llegir un article sobre experiències d’articulació entre entitats de l’economia solidària per a impulsar l’habitatge cooperatiu!!

 

Els darrers anys observem com el cooperativisme d’usuàries d’habitatge emergeix com una alternativa col·lectiva d’accés a la llar. Ens preguntem com podem seguir avançant en l’escalabilitat d’un model que garanteixi les condicions d’assequibilitat i inclusivitat dels projectes i esdevingui un alternativa generalitzable per al conjunt de les classes populars.

L’anàlisi d’experiències en països amb una major tradició en aquest camp apunta la necessitat de construir espais de cooperació en dos eixos principals: la col·laboració pública cooperativa i la intercooperació i articulació del sector.

En aquest article publicat a la revista Cooperació Catalana, editada per la Fundació Roca i Galès, us expliquem les experiències que estem impulsant en els dos eixos citats.

> Article Revista Cooperació Catalana