Engeguem la campanya ‘Fem 2 pisos solidaris a Empriu i la Xicoira!’

Engeguem la campanya ‘Fem 2 pisos solidaris a Empriu i la Xicoira!’

Donem el tret de sortida de la campanya per cobrir l’entrada a 2 pisos solidaris a Empriu i La Xicoira amb el FONS. un nou instrument per aprofundir en l’accessibilitat del sector impulsat per Coop57, Goteo Funding, La Dinamo, Sostre Cívic, holon i COOPDEVS. L’objectiu de la campanya és facilitar l’entrada de persones del col·lectiu migrant a les cooperatives d’habitatge, i aprofundir així encara més en la diversitat i universalitat de l’habitatge cooperatiu.

Co-finança-la aquí: https://ca.goteo.org/project/fons-pisos-solidaris

Amb aquest objectiu general, la campanya preveu aconseguir un mínim de 9.000 EUR i un òptim de 22.500 EUR per cobrir l’entrada a dos pisos solidaris, que representaria en el seu màxim un 75% de l’entrada dels dos pisos. Les cooperatives es comprometen col·lectivament a assumir la resta.

Comptem amb el suport del Cercle de Migracions de Coòpolis, CCAR i Punt de Referència, espais i entitats de referència en l’auto-gestió i l’acompanyament del col·lectiu migrant i l’habitatge.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és un model que s’està estenent a Catalunya en què grups de veïnes s’organitzen per assegurar el dret a l’habitatge i promoure la vida en comunitat. En aquest model la propietat dels habitatges és col·lectiva i s’hi accedeix a través d’una cooperativa sense ànim de lucre formada per les veïnes. Aquest nou model està demostrant ser una via practicable pel dret a l’habitatge, però encara no és accessible per totes les capes de la població.

Per aprofundir en la diversitat i la universalització del model, Empriu i la Xicoira, dos nous projectes d’habitatge cooperatiu situats respectivament al barri de Sants de Barcelona i a Olesa de Montserrat, impulsen una campanya conjunta a través del FONS. per cobrir els costos d’entrada a 2 dels seus pisos a persones del col·lectiu migrant.

Coneix el projecte d’habitatge cooperatiu d’Empriu

Empriu SCCL és una cooperativa d’habitatge popular constituïda per construir habitatge digne i assequible a l’entorn de Can Batlló, al barri de La Bordeta (Sants) de Barcelona. El projecte compta amb l’acompanyament i suport de La Dinamo, i planteja la construcció de 40 habitatges amb qualificació HPO en un solar públic, ja adjudicat, fruit del conveni ESAL amb l’Ajuntament de Barcelona

La cooperativa s’articula com una aposta col·lectiva doble, d’una banda cap a la gestació d’alternatives residencials social i econòmicament viables per les classes populars, de l’altra cap a la generació de noves formes de convivència i de suport mutu. La combinació d’ambdós principis motors, ens permeten mancomunar la nostra capacitat de materialitzar i fer efectiu el dret a l’habitatge, mitjançant la cessió d’ús, la propietat col·lectiva i el dret d’usdefruit indefinit per part dels i les sòcies-habitants. 

Empriu és un projecte local i arrelat a l’entorn, que vol participar i contribuir al procés de recuperació comunitària de Can Batlló i donar continuïtat a les cooperatives d’habitatge existents al territori (La Borda, La Diversa i Sotrac). En aquesta direcció, aspirem a esdevenir una nova infraestructura col·lectiva popular en la lluita contra l’especulació, la desmercantilització i el dret a l’habitatge a la ciutat; una alternativa residencial factible per famílies de rendes baixes i diverses del barri. 

Més enllà dels bons propòsits i des d’aquest present inicial, Empriu vol impulsar un mecanisme de solidaritat que els permeti obrir -almenys, de moment- un habitatge social de suport mutu (HSM) a l’edifici. La cooperativa requereix d’una aportació inicial de 15.000 EUR per unitat de convivència, una xifra que no tota la població pot assumir. Com entenen l’habitatge com una qüestió col·lectiva a resoldre col·lectivament, i no de forma assistencial, de dalt a baix, volen generar mecanismes solidaris horitzontals per cobrir les necessitats d’un sostre digne i estable a persones de rendes baixes que tinguin especial dificultat en accedir-hi a través del mercat, en aquest cas persones d’origen migrant, i evitar així l’expulsió de més veïnes del seu entorn.

Co-finança-la aquí: https://ca.goteo.org/project/fons-pisos-solidaris